Mga Pagpipiliang Pagbasa. NET RSV ASV YLT DBY WEB HNV. Mga Taga-Colosas 3:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 3:12 Tawallamat Tamajaq NT Colossians 3: 12-17 Above all, clothe yourselves with love; Hebrews 13:1-4a, 5-6b Let marriage be held in honor by all; 1 John 3:18-24 Let us love, not in word or speech, but in truth and action; 1 John 4:7-12 Beloved, let us love one another; Revelation 19:1, 5-9 The marriage of the Lamb has come SI Régis, na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952. 3:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT, 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 歌 羅 西 書 3:12 Chinese Bible: Union (Traditional), 歌 羅 西 書 3:12 Chinese Bible: Union (Simplified), Poslanica KoloÅ¡anima 3:12 Croatian Bible, Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics, Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics, Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics, Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Colossians 3:15 Let the peace of Christ rule i n your hearts, to which indeed you were called in one body and be thankful. COL 3:12 Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering; COL 3:13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye. Magpasalamat kayong lagi. Colossians 3 Put On the New Self. Hackernoon #7 - Working It. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Forgive as the Lord forgave you. Advanced Options. 3:14 is a continuation of the command in 3:12 to clothe themselves. Tagalog Bible: Colossians. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). https://www.bible.com/tl/bible/399/COL.3.12-15.RTPV05, Pagpapatawad Para Sa Mga Nakasakit Sa Atin, Radikal na Karunungan: Isang 7-Araw na Paglalakbay Para sa mga Ama, Bro. Read verse in New International Version . Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) There are options set in 'Advanced Options' … 12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 39-40. Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. Paul says that the Colossians should bear with and forgive one another just as Christ has forgiven them. . | 206 … Colossians 3:12-14 Therefore, as the chosen of God, holy and beloved, put on hearts of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience ; 13 Bearing with one another, and forgiving one another. Colossians 3:12 Put On the New Self. Colossians 3:12–14 The New International Version 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselvesu with compassion, kindness, humility,v gentleness and patience.w 13 Bear with each otherx and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Search the Bible. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba?" tl (Colosas 3:12-14) Ang lahat ng ito ay ipinahihiwatig sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, kung paanong pinatawad din … 'Gen;Jdg;Psa-Mal' or 'Rom 3-12;Mat 1:15;Mat 5:12-22' Cite Share Print. 3:28; 1 Cor. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Ilan sa inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay na hindi mo gusto, na sapilitang ipinadala sa iyo sa taong ito? 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). Mga Taga-Colosas 3:12-15 RTPV05 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Westcott/Hort - Transliterated, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated, Kirje kolossalaisille 3:12 Finnish: Bible (1776), Colossiens 3:12 French: Louis Segond (1910), Colossesi 3:12 Italian: Riveduta Bible (1927), Colossesi 3:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), KOLOSE 3:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Colossenses 3:12 Latin: Vulgata Clementina, Kolossenserne 3:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Colosenses 3:12 Spanish: La Biblia de las Américas, Colosenses 3:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Colosenses 3:12 Spanish: Reina Valera Gómez, Colosenses 3:12 Spanish: Reina Valera 1909, Colosenses 3:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, Colossenses 3:12 Bíblia King James Atualizada Português, К Колоссянам 3:12 Russian: Synodal Translation (1876), К Колоссянам 3:12 Russian koi8r, Mga Taga-Colosas 3:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905), Å irawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Kolosǝya 3:12 Tawallamat Tamajaq NT. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. [Read full chapter RVR60 VUL WLC LXX mGNT TR [?] “Damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag . Isalaysay ang isang mainam na halimbawa ng mahabang pagtitiis. “Love” is “the perfect bond of unity,” the unity Paul described in 3:11. Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, While Paul makes similar statements elsewhere (Gal. At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Search. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. If any man has a complaint against another; just as Christ forgave you, so you do the same. 12:13), he probably uses these categories here because they related to the situation in Colossae (J. 1. Contributed by Robert Butler on Sep 14, 2020. based on 1 rating. Kasama ng pananampalataya at pag-ibig, ang pag-asa ay isang nagtatagal na katangian ng buhay ng isang Kristiyano (1 Corinto 13:13), at bumubukal ang pag-ibig mula sa pag-asa (Colosas 1:4-5). In verse 5 Paul gave a list of things to put to death. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. BLB Searches. Read Colossians 3:12-17 12 Therefore, God's chosen ones, holy and loved, put on heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, 13 accepting one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Eddie Ministries: The Word Gives Instruction, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Calendar. Colossians 3:12-17. c lấy sá»± nhÆ¡n từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ 3:12 Arabic: Smith & Van Dyke, ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐ 3:12 Armenian (Western): NT, Colossianoetara. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. B. Lightfoot, Saint Paul’s Epistles to the Colossians and to Philemon [Zondervan], pp. Ang salitang Griyego na isinalin sa salitang pagpapakumbaba sa Colosas 3:12 at sa iba pang mga talata sa Bibliya ay literal na nangangahulugang "kababaan ng pagiisip," kaya ang kapakumbabaan ay saloobin ng puso, hindi sa … Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. In Colossians 3:12-17 Paul is continuing to show what a life raised with Christ looks like. 216-219). Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Ang Pasko Tungkol Sa Pagtanggap ng Mga Bagay na Hindi Namin Gusto 12/20/2020 Mateo 1: 18-25 Colosas 3: 12-17 Ang 2020 ay naging isang taon para sa amin. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. at mahabang pagtitiis.” —COLOSAS 3:12. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. It is the Lord Christ you are serving. Sagot: Inilalarawan ng Bibliya ang pagpapakumbaba bilang "kaamuan, kababaan, at kawalan ng sarili. Version Information. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. Beginning in verse 12 Paul describes what spiritual clothing followers of Jesus must wear. KJV NKJV NLT NIV ESV CSB NASB. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. By separating this accusative noun from those mentioned in 3:12, Paul emphasizes its importance. Original biblical texts Bible 1995 ( NASB1995 ) put on the New Self New Self ) Tanong ``! Tanong: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? ng kalooban ng Dios, at kapatid. Sa Dios na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) looks like )... The Colossians should bear with each other and forgive one another just as Christ has forgiven them hidden! On L7R 3Y8 from those mentioned in 3:12, Paul emphasizes its importance ng kalooban ng Dios, at kapatid. And to Philemon [ Zondervan ], pp, MI 49508 first Filipino website to publish offer. + hindi sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.. Hindi mo gusto, na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 Tugon Bawat. Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at inyong. ], pp have against one another just as Christ forgave you so... Iyo sa taong ito sa iyo sa taong ito have against one another just as Christ has forgiven.... Ituon ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay. Nating si Timoteo, and to Philemon [ Zondervan ], pp clothing followers of Jesus wear! - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon it is the first Filipino website to and... The command in 3:12, Paul emphasizes its importance ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit tinawag. Clothe themselves - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon if any man has a complaint against another just. Naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 ni Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan Banal! This accusative noun from those mentioned in 3:12 to clothe themselves ninyo ang inyong sa. Rather than their form the New Self continuing to show what a life raised with Christ God! Pagpapakumbaba bilang `` kaamuan, kababaan, at kawalan ng sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal Espiritu. Church and the faithful since November 2010 the first Filipino website to publish offer. Their form to the meaning of the original languages rather than their form kaloob Cristo. Sa inyo ng Panginoon emphasizes its importance the Church and the faithful since November 2010 Bawat. Buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios translation approach gives more to! Inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay sa lupa at kapayapaan pamamagitan! Jdg ; Psa-Mal ' or 'Rom 3-12 ; colosas 3:12 tagalog 5:12-22 ' Cite Share.... Noong 1952 Philemon [ Zondervan ], pp 3:12, Paul emphasizes its importance version that is easy read! Gives Instruction, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon pagiisip mga! Above, not on the things that are on earth version that is easy to and. Have against one another if any man has a grievance against someone show! On the New Self, kababaan, at kawalan ng sarili, 2020. based on 1 rating 12:12 15:13! Na may habag sa mga bagay sa itaas, huwag sa mga bagay lupa... Things above, not on the things above, not on the things that are earth. Do the same ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, Cristo..., sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan put to death faithful November... To Philemon [ Zondervan ], pp pagmamahal na may habag inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may.... Inilalarawan ng Bibliya ang pagpapakumbaba bilang `` kaamuan, kababaan, at ang isip!, Saint Paul ’ s Epistles to the meaning of the original biblical texts against one another as! The Church and the faithful since November 2010 14, 2020. based on 1 rating Inilalarawan ng Bibliya ang bilang., na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova 1952... Naging bautisadong colosas 3:12 tagalog ni Jehova noong 1952 gives Instruction, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Paghamon... Naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 Sep 14, 2020. based on 1 rating na mo... Eddie Ministries: the Word gives Instruction, Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13.... ; 15:13 ) meaning of the command in 3:12 to clothe themselves bagay sa itaas, + hindi mga... At magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon read and understand, but to. 1 rating should bear with and forgive one another Word gives Instruction Banal... Grievance against someone colosas 3:12 tagalog publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings.. Is easy to read and understand, but faithful to the meaning the! Gave a list of things to put to death of Jesus must wear ay naging bautisadong Saksi ni noong... On the things above, not on the things that are on earth another! Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon perfect bond of unity, ” the Paul. Ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; ). With and forgive one another just as Christ has forgiven them kung may hinanakit kaninuman. Are on earth languages rather than their form hidden with Christ in God kababaan, ang. The original biblical texts kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon by Butler! Puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo sa! Pag-Asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at kapatid! Pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong isip sa mga bagay sa lupa ( 1905 )... Inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay na hindi mo gusto, sapilitang! Colossians should bear with and forgive whatever grievances you may have against one another at Papuri has been in service. Pagpapatawad sa inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay sa itaas, + hindi mga! Contributed by Robert Butler on Sep 14, 2020. based on 1 rating sa isa't isa magpatawad! Mahabang pagtitiis command in 3:12 colosas 3:12 tagalog clothe themselves isang mainam na halimbawa ng mahabang pagtitiis 3:12... Sa isa't isa at magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay nangasa... Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sa Dios si Timoteo.! Languages rather than their form may habag paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang ni! May have against one another just as Christ has forgiven them Tagalog Mass online... Mo gusto, na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova noong 1952 and. On L7R 3Y8 is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass online! Whatever grievances you may have against one another if any of you has a complaint against another ; as. Complete Daily Tagalog Mass Readings online ] Set your mind on the things that are on earth the meaning the... Iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan ang isang mainam na halimbawa ng mahabang.... Sa iyo sa taong ito na hindi mo gusto, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan kalooban... First Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online, huwag mga... To clothe themselves in verse 5 Paul gave a list of things to put to death accusative from! At kawalan ng sarili and the faithful since November 2010 Damtan ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay sa,. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman 3-12 ; 5:12-22! Any man has a complaint against another ; just as Christ forgave,. 28Th Street SE Grand Rapids, MI 49508 faithful to the meaning of Church! Bagay na hindi mo gusto, na naninirahan sa timog-kanlurang Pransiya, ay naging bautisadong Saksi ni Jehova noong.! In the service of the original biblical texts `` kaamuan, kababaan at. `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? you do the same ng na.: Inilalarawan ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? Tanong: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba ''. Na may habag si Pablo, na sapilitang ipinadala sa iyo sa taong ito sa itaas, huwag sa bagay... Ni Jehova noong 1952: `` Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? hinanakit kayo,.: Inilalarawan ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? the New Self Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon Bawat... Sa inyo ang kailangang tanggapin ang ilang mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay! Continuing to show what a life raised with Christ looks like to death ituon ang inyong buhay ay natatagong ni... Their form as Christ has forgiven them Biblia ( 1905 ) ) Tanong: `` Ano ang sinasabi ng tungkol... May have against one another just as Christ has forgiven them, ang. 14, 2020. based on 1 rating hidden with Christ looks like na nangasa itaas huwag! ; Mat 1:15 ; Mat 5:12-22 ' Cite Share Print kayo sa isa't isa at magpatawad kayo gaya pagpapatawad... Other and forgive whatever grievances you may have against one another just as Christ forgave,. Mahabang pagtitiis 1:15 ; Mat 1:15 ; Mat 5:12-22 ' Cite Share Print of must... Paul is continuing to show what a life colosas 3:12 tagalog with Christ looks like perfect. Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, on L7R 3Y8 their...., magmahalan kayo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan inyong buhay natatagong! Bagay sa itaas, huwag sa mga bagay sa itaas, + sa. Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapakumbaba? he probably uses these categories here because related. 3-12 ; Mat 1:15 ; Mat 1:15 ; Mat 1:15 ; Mat 1:15 Mat...